Välkommen till

Marie Sterner

”Kroppen är spegeln som visar hur du mår inuti”

Marie Sterner är certifierad Rosenterapeut sedan 1999 och certifierad KranioSakralterapeut sedan 2003. Marie är även introkurslärare och 2:e handledare inom utbildningen till Rosenterapeut samt medlem i Kroppsterapeuternas Riksförbund och Kraniosakralterapeut-förbundet.

Rosenmetoden

Rosenmetoden har fått sitt namn efter sjukgymnasten Marion Rosen.

 

I sitt arbete förstod Marion hur tillbakahållna känslor begränsar andningen. Detta får effekter i kroppen i form av spänningar. Spända muskler ger minskad rörelseförmåga vilket kan leda till sjukdomstillstånd och kronisk värk.

 

Rosenmetoden är en mjuk massage som medvetande gör kroppen om dess spänningar.

 

Behandlingen får musklerna att slappna av och återgå till sitt normala tillstånd.

 

Genom Rosenmetoden ges dina tillbakahållna känslor en möjlighet att komma upp till en medveten nivå och bearbetas. Genom att tillåta och acceptera känslor kan blockeringen och dess hämmande inverkan lösas. Det frigör energi som leder till avspänning och en fördjupad kontakt med dig själv.

 

”Kroppen är spegeln som visar hur du mår inuti”

Rosenmetoden ett alternativ för dig som
• går omkring med spända muskler och värkande muskler. • har svårt att slappna av i en stressad vardag.
• känner dig trött utan att förstå varför.
• vill nå större kroppsmedvetande.
• vill nå ökad självkännedom.

Rosenbehandling 60 min 700kr

KranioSakral Terapi

Det Kraniosakrala Systemet är direkt kopplat till alla celler i kroppen, nervsystemet, rörelse, muskler och matsmältning, hormoner, reproduktionssystemet, cirkulation, andning, immunförsvaret och lymfsystemet.

 

Genom en Kraniosakral behandling får du hjälp för både kropp, sinne och själ.

 

Under en behandling så kan det registreras olika avvikelser som kan uppstå i vävnadernas rörelsemönster.

 

Under behandlingen assisteras kroppen så långt som möjligt vid varje behandlingstillfälle för att kunna återgå till sina ursprungsrörelser. Under en process ökar blodgenomströmningen lokalt och kroppen får möjlighet till en neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkningsprocess.

 

Med andra ord, när vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv.

 

Vad kan behandlas?

Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke.

 

Några exempel är huvudvärk, axel, nack- och ryggbesvär, ledbesvär, whiplashskador, kronisk smärta, fibromyalgi, koncentrationssvårigheter, magbesvär, nedstämdhet och stressrelaterade besvär.

 

Kraniosakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt.

Kraniosakral behandling 60 min 700 kr

Bokning

Telefon: 070-3059631
Mail: marie.e.sterner@telia.com